Allmänna villkor och Sekretesspolicy

Genom att bli medlem på 5offerter.nu godkänner du: Att vi skickar dina uppgifter vidare till relaterade företag som är anslutna till webbplatsen. Du godkänner även att vi lagrar dina uppgifter elektroniskt i minst 36 månader. Du kan när som helst begära att bli borttagen ur vårat aktiva register. iResponse Network and Media AB [orgnr: SE556676542501] är företaget som står bakom webbplatsen.

Hantering av dina personuppgifter

Personlig information som inhämtas. Information som vi samlar in är: Ditt Namn, E-postadress, telefonnummer, gatuadress, postnummer, ort samt den IP-adress som användes när informationen skickades in. Du kan välja att inte ange information som du inte vill dela med dig av. Tänk på att företagen måste kunna kontakta dig på något sätt annars fungerar inte tjänsten som den är tänkt.

Så kommer din informationen att användas av oss.

I samband med att du registrerar dig godtar Du att vi använder dina personuppgifter, t.ex. för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-post för att kunna hålla kontakt med Dig samt för att kunna marknadsföra olika erbjudanden till Dig som t.ex. exklusiva erbjudanden och information om nyheter från oss. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl.a. marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kan också komma ett behandlas av bolag i samma koncern som oss samt andra samarbetspartners för ovan angivna ändamål. Personuppgifterna kan då komma att överföras till ett land utanför EU/EES. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Så används din information till tredje part.

Informationen skickas ut till max 5 företag som vi anser passa just ditt behov. Detta sker via e-post och finns även tillgänglig för våra medlemsföretag på denna sajt tills du själv väljer att radera ditt konto.

Så kan du ändra eller ta bort din personliga information.

För att ändra eller ta bort din information som finns i vår databas loggar du in på 5offerter.nu med användarnamn och lösenordet du fick i välkomstmailet. Du kan även kontakta oss per e-post eller telefon. De uppgifter du behöver står på webplatsen.

Så kan du välja att inte ta emot direkt kommunikation i framtiden.

Du har alltid möjligheten att, utan att behöva uppge skäl, återta ditt medgivande med verkan för framtiden. Om Du vill återta lämnat medgivande ska detta göras per e-post som ställs till info [at] 5offerter.nu. Läs även hur du tar bort din information ovan.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller s.k. cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

På denna webplats används s.k. sessionscookies. Sessionscookies används för att hantera Dina val på hemsidan, exempelvis när Du loggat in. Sessionscookies försvinner när Du stänger din webbläsare medan vanliga cookies sparas en längre tid på Din dator. Om Du inte accepterar användning av cookies på denna webbplats kan Du ändra din webbläsares inställningar till att ej ta emot cookies. Vi hänvisar till respektive webbläsares tillverkare för närmare instruktioner. Observera att vissa av webbplatsens funktioner inte kommer att fungera om man väljer bort cookies.


Att upphandla rätt som landsting

Lagen om offentlig upphandling handlar om att offentliga myndigheter måste rätta sig efter ett antal lagar och regler för att för köpa in varor och tjänster till sin verksamhet.

Gör en bra upphandling som styrelse i bostadsrättsföreningen

En styrelse i en bostadsrättsförening har ansvaret för att se till att föreningens egendom och pengar hanteras på ett bra sätt.

Korrekt upphandling för föreningar

Det är en konst att göra bra och väl genomtänkta upphandlingar, oavsett vilket form av verksamhet man befinner sig i.

Kommunala upphandlingar på rätt sätt

Lagen om offentliga upphandlingar är ett verktyg som både hyllas och förkastas av många inom den offentliga verksamheten.

Upphandla korrekt som aktiebolag

När det gäller upphandlingar så måste man skilja mellan offentliga och privata aktiebolag.

Upphandla rätt som styrelse

Det man ska vara medveten om som styrelse är att man har diverse regler att rätta sig efter, speciellt när det handlar om upphandlingar och regler kring vad man får, inte får och bör göra när man ska köpa in något.

Upphandling för handelsbolag

Många handelsbolag är små med få anställda, och därför är kanske upphandling något som sällan är så aktuellt för dem.

Upphandlingar för privatpersoner

Upphandling är något som privatpersoner vanligtvis inte sysslar med i någon större utsträckning.

Upphandling för samfällighet

Samfälligheter finns i två olika former: delägarförvaltade och föreningsförvaltade. Detta gör att situationen mellan olika samfälligheter kan se väldigt olika ut när det gäller till upphandling.


Just nu

10e Maj 202022:26
Södra Stockholm
6e November 201915:31
Södermanland
16e Juni 201922:18
7e Augusti 201810:42
9e Maj 201809:58
Södra Stockholm
  • Vi är orginalet sedan 2006

    Vi har hjälpt över 187 224 att hitta den rätta leverantören!

    Vi är stolta över det förtroende alla användare har visat genom att använda offerttjänster på iResponse.