Upphandlingar för privatpersoner

Upphandling är något som privatpersoner vanligtvis inte sysslar med i någon större utsträckning. Enskilda firmor är i allmänhet inte så stora att det är aktuellt, utom då på den andra sidan: som ett företag som söker uppdrag i offentliga upphandlingar. Som enskild firma representerar du också enbart en person – dig själv. När man då som privatperson gör upphandlingar – i princip tar in offerter för olika uppdrag – så är det naturligt att man är lite extra försiktigt. Om du gör fel så kan du enbart skylla på dig själv. Processen att sköta upphandlingar för enskilda företag och privatpersoner är därför i princip identisk, även om det vad gäller enskilda företag händer oftare, och ibland kan röra sig om riktigt stora summor. Ett enskilt företag är ju också identiskt med den som driver det i juridiskt mening – företagets ekonomi är identiskt med privatpersonens.

Att hitta möjliga leverantörer

Det första steget, efter att man kommit fram till vad det är man vill ha eller behöver, är att hitta de leverantörer som man tror kan utföra det hela på bästa möjliga vis. Att här utnyttja sitt sociala kontaktnät kan vara en del av det hela – man frågar helt enkelt runt om någon känner till ett företag som är bra på det eller det. Det är dock lite väl begränsat, och man bör därför aktivt söka reda på alla leverantörer som kan tänkas utföra uppdraget. Beroende på vad det är man är ute efter kan det sedan röra sig om allt från väldigt få till väldigt många, och det kan därför vara på sin plats att sålla lite.

Visst sållande kan man göra i princip omedelbart – en del företag är så uppenbart inte helt seriösa att det märks på lång väg. Men för de flesta behöver man kolla referenser. Har de utfört liknande arbeten tidigare, och i så fall, hur väl? På det här stadiet bör man inte fråga sig ”vad kostar det”, utan i stället fokusera på kvalitet, pålitlighet och kompetens. Skulle det sedan slutligen visa sig att alla de leverantörer som man tror håller måttet är för dyra, så kan man kanske behöva utvidga sitt sökande, alternativt fråga sig om man har den ekonomi som krävs för tillfället.

Att välja rätt leverantör

Efter att sedan ha gjort en grovsållning är nästa steg att välja rätt leverantör. Detta gör man då genom att ta in prisuppgifter och offerter från var och en av dem. Det är här man kan tjäna mycket på att använda en form av förfrågningsunderlag. Detta är något som enligt lag måste tillämpas vid offentliga upphandlingar, och innebär i princip att ett regelverk måste tas fram som visar på vilka krav som ställs på produkten, och hur jämförelsen mellan de olika anbuden (= offerterna) ska gå till. Genom att göra en sådan kan man sedan när man begär in offerter från de olika företagen precisera vad man vill ska framgå av dem. På det viset blir det enklare att jämföra de olika offerterna.

Inom offentliga upphandlingar tillämpas sedan utvärderingskriterier, där det framgår vad som är viktigast när det gäller de olika anbuden. Inom offentliga upphandlingar är det ofta det rent ekonomiska, vilket inte behöver vara fallet privat. Genom att ställa upp ett antal olika kriterier så blir det lättare att rent objektivt rangordna de olika offerterna man får in. Att man sedan inte blint behöver följa dessa kriterier är en annan sak, och att kunna vara flexibel är viktigt. Det är möjligt att en offert visar på något som man inte tidigare tänkt på, och som således är bättre (eller sämre) än vad ens förutbestämda kriterier säger. Även detta är en fördel jämfört med offentliga upphandlingar, där enbart de kriterier som uppgivits på förhand får användas för att besluta vilket anbud som accepteras.

Det är också viktigt att påpeka att offentliga upphandlingar är hemliga, men inte privata. Det kan låta lite bakvänt, men har en enkel förklaring. I en offentlig upphandling är det inte tillåtet att avslöja vad de olika anbud som kommit in säger, vad gäller exempelvis pris. För en privatperson är det däremot möjligt att säga till företag A att ”ja, företag BE erbjöd det här priset, och då ingick dessutom...”, och på så sätt försöka pressa fram ännu bättre erbjudanden. Som privatperson eller enskild firma är detta definitivt något man ska utnyttja sig av.

Avtal

När man sedan bestämt sig för vilken leverantör man vill anlita, så är det dags att skriva ett avtal. Här är det A och O att de blir så grundläggande som möjligt, för att i största möjliga mån undvika framtida tvister. Det bör framgå vad de båda parternas skyldigheter är, och vad som gäller vid exempelvis förseningar. Att skriva detaljerade avtal kan kanske ta lite tid, och dessutom kännas som om man inte riktigt litar på varandra – som man utgår från att något ska gå fel – men så är det naturligtvis inte. Grundinställningen hos båda parter är att det hela ska förlöpa så bra som möjligt, och att det därför är bäst att göra det klart och tydligt vad det är som gäller.

Om det ändå blir fel

Man kan aldrig helt försäkra sig mot att ingenting kommer att gå fel. Det är helt enkelt något som inträffar då och då. I bästa fall så täcks detta av det avtal som skrivits, men inte alltid. Ibland så kan det också vara så att parterna är oense om vad som avtalet egentligen säger. Att lösa dessa tvister och problem bör då vara första prioritet. Helst av allt löses dessa utan inblandning av utomstående, och att de ligger i bådas intresse att de löses så snabbt och smärtfritt som möjligt gör att det ofta går att komma fram till en lösning som båda sidor kan acceptera.

Skulle tvisten inte kunna lösas, så beror vad som händer sedan på vad avtalet säger, och huruvida avtalet ingåtts i form av privatperson eller enskild näringsidkare. Generellt kan sägas att man ur laglig synvinkel då har en större fördel om avtalet ingåtts i form av privatperson, men vad som händer om det hela går till domstol är svårt att säga på förhand, då båda parter uppenbarligen tolkar det ingångna avtalet på olika vis.

Tips! Ta in flera offerter

  • Du slipper ringa runt
  • Inget köptvång
  • Manuellt granskade och godkända leverantörer
  • Du får in flera offerter
  • Du matchar offerterna och gör en bättre affär

Skapa en gratis prisförfrågan här!


Att upphandla rätt som landsting

Lagen om offentlig upphandling handlar om att offentliga myndigheter måste rätta sig efter ett antal lagar och regler för att för köpa in varor och tjänster till sin verksamhet.

Gör en bra upphandling som styrelse i bostadsrättsföreningen

En styrelse i en bostadsrättsförening har ansvaret för att se till att föreningens egendom och pengar hanteras på ett bra sätt.

Korrekt upphandling för föreningar

Det är en konst att göra bra och väl genomtänkta upphandlingar, oavsett vilket form av verksamhet man befinner sig i.

Kommunala upphandlingar på rätt sätt

Lagen om offentliga upphandlingar är ett verktyg som både hyllas och förkastas av många inom den offentliga verksamheten.

Upphandla korrekt som aktiebolag

När det gäller upphandlingar så måste man skilja mellan offentliga och privata aktiebolag.

Upphandla rätt som styrelse

Det man ska vara medveten om som styrelse är att man har diverse regler att rätta sig efter, speciellt när det handlar om upphandlingar och regler kring vad man får, inte får och bör göra när man ska köpa in något.

Upphandling för handelsbolag

Många handelsbolag är små med få anställda, och därför är kanske upphandling något som sällan är så aktuellt för dem.

Upphandlingar för privatpersoner

Upphandling är något som privatpersoner vanligtvis inte sysslar med i någon större utsträckning.

Upphandling för samfällighet

Samfälligheter finns i två olika former: delägarförvaltade och föreningsförvaltade. Detta gör att situationen mellan olika samfälligheter kan se väldigt olika ut när det gäller till upphandling.


Just nu

10e Maj 202022:26
Södra Stockholm
6e November 201915:31
Södermanland
16e Juni 201922:18
7e Augusti 201810:42
9e Maj 201809:58
Södra Stockholm
  • Vi är orginalet sedan 2006

    Vi har hjälpt över 187 224 att hitta den rätta leverantören!

    Vi är stolta över det förtroende alla användare har visat genom att använda offerttjänster på iResponse.